Historie

Majetkem rodiny Černíků se původní zemědělský statek ve Vidhosticích stal v roce 1923, kdy jej v dezolátním stavu zakoupil František Káně, dědeček současného majitele. Pod jeho vedením se ze zdevastované nemovitosti stal během několika let prosperující hospodářský statek zabývající se chovem prasat, býků a krav. K velkostatku patřily i rozlehlé polnosti, na kterých se pěstovalo nejen obilí ale také chmel, který se dále zpracovával v sušičce, jež byla rovněž součástí statku, a posléze se prodával do okolních pivovarů. 

Dominantou celého statku byla, a dodnes je, vila, kterou si nechal statkář Káně postavit v letech 1928-1931. Plány na její výstavbu byly natolik důmyslné a celá dispozice vily tak nadčasová, že i dnes, byť se bohužel zatím nedočkala zasloužené rekonstrukce, splňuje veškeré požadavky moderního bydlení.

Během své témeř stoleté historie musela rodina statkáře Káněho dvakrát statek nedobrovolně opustit. Poprvé se tak stalo v době 2.světové války (1939-1945), kdy byla rodina nucena odstěhovat se do vnitrozemí. Když se pak v roce 1945 rodina do Vidhostic vrátila, nalezla svůj statek ve stejně dezolátním stavu, jako když jej v roce 1927 zakoupila a nezbylo než začít vše budovat znovu.

Jejich snaha však neměla dlouhého trvání, neboť v roce 1949 byl statek znárodněn a rodina statkáře Káněho byla opět vystěhována. Vidhostický statek nadále fungoval pod hlavičkou Státní statky Lubenec.

Trvalo dlouhých 40 let, než se stal statek znovu majetkem rodiny Černíků. Stalo se tak v roce 1990 v rámci restituce, kdy byl majetek navrácen dceři statkáře Káněho, Věře Černíkové. Do roku 2003 byl statek ve správě nejstaršího syna Pavla Černíka, od roku 2003 pak na statku ve Vidhosticích hospodaří rodina MVDr.Františka Černíka, jenž se rozhodla vdechnout statku nový život a vrátit mu jeho původní podobu.