Současnost

Když v roce 2003 převzala hospodaření na vidhostickém statku rodina MVDr.Františka Černíka, čekal ji nelehký úkol. Veškeré hospodářské budovy byly v katastrofálním stavu a celý statek připomínal spíše jedno velké odpadiště. Prvních pár let se proto rodina Černíkova věnovala především likvidaci všeho nepotřebného a úpravě terénu tak, aby statek co nejvíce odpovídal své původní podobě. O rok později využila rodina Černíkova možnosti koupě bývalé fary, která těsně sousedila s vidhostickým statkem, a v průběhu následujících pěti let ji postupně zrekonstruovala. Z objektu bývalé fary tak vznikl obytný dům spolu s pěstitelskou pálenicí a penzionem. Propojením původního statku a bývalé fary tak došlo ke spojení obou areálů a vzniku rodinného statku ČERNÍKOVA DVORA v jeho dnešní podobě.

V roce 2004 začala rodina Černíkova i s prvními chovatelskými pokusy, konkrétně chovem nosných kuřic. V roce 2005 pak Černíkův dvůr rozšířil svou produkci o chov domácích prasat a výrobu přírodních jablečných moštů. Od roku 2006 se v Černíkově Dvoře začala postupně chovat i další drůbež, konkrétně krůty a brojleři. V roce 2011 rozšířil nabídku služeb Černíkova Dvora prodej čerstvých domácích vajec a pěstitelské pálenice. V průběhu dalších let došlo k rekonstrukci hospodářských budov, zřízení nové moštárny s moderní automatickou linkou a možností pasterizace, rekultivaci rybníka a především pak k výstavbě zcela nových moderních jatek.